Tyre Diameter: Beaded-Edge Tyres | Bugatti

820120chevron
71090chevron